Publicado en Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://www.edu.xunta.gal/portal/calendarioescolar)
Calendario escolar 2018/19

Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Calendario escolar