Aquí tenéis el listado de libros de texto para el curso 2019/20.


Ciclo Formativo: Coidados Auxiliares de Enfermaría

 

MÓDULOS TEXTO EDITORIAL
Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica --- ---
Hixiene do medio hospitalario e limpeza do material --- ---
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente --- ---
Técnicas básicas de enfermaría

Técnicas básicas de enfermería

ISBN libro: 978-84-486-0961-0

Mc Graw Hill
Operacións administrativas e documentación sanitaria

---

---
Formación e orientación laboral --- ---
Relacións no entorno de traballo ---

---

 

Ciclo Formativo: Xestión Administrativa Grao Medio

1º CURSO
MÓDULOS TEXTO EDITORIAL
Inglés

Inglés Grado Medio

ISBN: 978-84-481-7130-8

Mc Graw Hill
Operacións administrativas de compraventa

Operaciones Administrativas de Compraventa Grado Medio.

ISBN: 978-84-486-1419-5

Mc Graw Hill
Tratamento informático da información --- ---
Técnica contable

Técnica contable

ISBN: 978-84-160-9244-4

Macmillan
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería Grado Medio.

ISBN: 978-84-481-9647-9

Mc Graw Hill
Formación e orientación laboral Formación y orientación Laboral* TulibrodeFP
2º CURSO
MÓDULOS TEXTO EDITORIAL
Comunicación empresarial e atención á clientela

Comunicación empresarial y atención al cliente. 2ª edición actualizada Técnico en Gestión Administrativa.

ISBN: 978-84-283-3906-3

Paraninfo
Empresa e Administración

Empresa y administración.

ISBN: 978-84-16092-48-2

Macmillan
Operacións administrativas de recursos humanos

---

---
Tratamento da documentación contable

Tratamiento de la documentación contable

Libro y cuaderno de documentos

ISBN: 978-84-16593-99-6

Macmillan
Empresa na aula

Empresa en el aula.

ISBN: 978-84-9161-000-7

Editex

* Este libro se distribuye exclusivamente a través de la web: www.tulibrodefp.es

PENDIENTE DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN PARA CONFIRMAR ISBN