Aquí tenéis el listado de libros de texto para el curso 2023/24.


Ciclo Formativo: Coidados Auxiliares de Enfermaría

 

MÓDULOS TEXTO EDITORIAL
Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica --- ---
Hixiene do medio hospitalario e limpeza do material --- ---
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente --- ---
Técnicas básicas de enfermaría

Técnicas básicas de enfermería CFGM/SANIDAD

ISBN libro: 978-84-486-0961-0

Mc Graw Hill
Operacións administrativas e documentación sanitaria

---

---
Formación e orientación laboral --- ---
Relacións no entorno de traballo ---

---

 

Ciclo Formativo: Xestión Administrativa Grao Medio

 

1º CURSO

 

MÓDULOS TEXTO EDITORIAL
Inglés

Inglés Business Elements

ISBN: 978-84-481-9099-6

Mc Graw Hill
Operacións administrativas de compraventa

Operaciones Administrativas de Compraventa Grado Medio.

ISBN: 978-84-486-1419-5

Mc Graw Hill
Tratamento informático da información --- ---
Técnica contable

---

---
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería Grado Medio.

ISBN: 978-84-486-1617-5

Mc Graw Hill
Formación e orientación laboral

*Información al inicio del curso*

---

 

2º CURSO

 

MÓDULOS TEXTO EDITORIAL
Comunicación empresarial e atención á clientela

Comunicación empresarial y atención al cliente. Grao Medio

ISBN: 978-84-486-2406-4

McGrawHill
Empresa e Administración

Empresa y administración.

ISBN: 978-84-178-9938-7

Macmillan
Operacións administrativas de recursos humanos

---

---
Tratamento da documentación contable

---

---
Empresa na aula

Empresa en el aula.

ISBN: 978-84-9161-000-7

Editex